Miresevjen

                                      Pak me poshte do gjeni 3 platforma te ndryshme ku mund te chatosh.
                                       Te shoqeruar me ikonen perkatese se nga cila paisje mund te chatosh! 
                                                                 Zgjidh ate qe te pelqen ty me shume 🙂
 
 
 
 

           KiwiIRC

  KiwiIRC renditet i dyti dhe jo pak i                                                                   perdorur. I shpejt dhe fleksibel ne                                                                                               cdo paisje!

                                                                                 

           Mibbit

 Mibbit citohet si platforme e                                                                                   vjeter dhe qe perdoret me se                                                                                          shumti nga “te vjetrit"!